Riešenie pre wellness a služby

Predávajte služby
nad rámec ubytovania
Generujte väčší zisk osobitným predajom hotelových wellness služieb. Kontrolujte a plánujte všetky služby vo vašom hoteli z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Predajte všetko, čo ponúkate

Podporte predaj služieb hotela, ktoré nemusia byť priamo naviazané na ubytovanie.

Získajte dohľad nad vykonanými prácami a štatistiky o obľúbenosti jednotlivých procedúr z vašej ponuky.

Používajte automatizovaný nástroj, ktorý vytvára prehľadné pracovné rozvrhy pre váš personál a zefektívňuje jeho prácu.

Prineste svojim klientom inovatívne služby založené na e–commerce riešení. Umožnite im rezerváciu a nákup wellness služieb priamo cez web.

Ako fungujú
rezervácie wellness a služieb

  • Užívateľ si môže rezervovať službu na presný dátum a čas online. V prípade objednávok prichádzajúcich mimo webu má personál k dispozícii prehľad už rezervovaných termínov a vie klientovi ponúknuť alternatívu.
  • Intuitívny systém nákupu produktu na základe nákupného košíka
  • Automatické vytvorenie prehľadného kalendára objednaných služieb na pozadí, ktorý je dostupný len vám a personálu s prístupovými právami
  • Synchronizácia miestností s voľným časom a personálom
  • Možnosť prispôsobiť riešenie v prípade špecifických potrieb hotela na rôzne typy produktov a služieb
  • Prepojenie s online platobnými bránami

Výhody
pre vás

Jednoduché administrátorské rozhranie

Používanie systému je intuitívne, práci s ním sa naučíte rýchlo a jednoducho

Štatistiky

Získajte štatistiky predaja služieb, ich obľúbenosti u klientov a prispôsobte tak hotelovú ponuku

Online objednávky služieb

Objednávky vstupov, masáží a procedúr prichádzajú priamo z vašej webovej stránky

Lepšia vyťaženosť hotela

Predaj služieb (wellness) zabezpečíte aj nad rámec ubytovania

Dohľad a kontrola

Jednoduchý manažment služieb vďaka prehľadným výstupom

Prehľadný export dát

Export vykonaných služieb slúžiaci pre potreby uzávierok a inventúr

Rezervačné moduly sú prepojiteľné s každým hotelovým systémom, ktorý ponúka API. Každé riešenie je možné využívať aj samostatne.

 

Chcem konzultáciu zdarma

Zvýšte svoj zisk s nami ako to robia

naši klienti

Funkcie title: 
Ako fungujú
rezervácie wellness a služieb
Vyhody title: 
Výhody
pre vás
Vyhody lines image: 
Parallax Background: 
Preco title: 
Predajte všetko, čo ponúkate