Online predaj a správa hotelových služieb

Pre mestá a obce ponúkame ideálne riešenie web stránky.

Ide o portálové riešenie ktoré je priamo vytvorené pre potreby malých a stredných miest a obcí.

Najväčší dôraz je kladený na jednoduchosť a prehľadnosť systému, ale zároveň spĺňa najnovšie svetové technologické trendy. Portál je v plne responzívnom dizajne čo prispieva k maximálnemu pohodliu užívateľov web stránky pomocou telefónov alebo tabletov. A práve preto sa užívatelia vždy veľmi jednoducho dostanú k potrebným informáciám.

Portál je zhotovený na redakčnom systéme DRUPAL ktorý je celo svetovo známi a uznávaný. Už základné riešenie obsahuje okrem možnosti vytvárania si neobmedzeného množstva podstránok , aj pridávanie a zviditeľnenie aktuálnych informácii a oznamov v obci. Návštevníci stránky sa veľmi jednoducho dostanú k potrebným informáciám ako sú objednávky, faktúry, zápisnice, zmluvy, či rôzne tlačivá a formuláre.

Veľmi jednoducho si môžu nájsť rôzne služby pre verejnosť. Okrem základných informácií o samotnom úrade, si návštevník ľahko nájde kontakty alebo otváracie hodiny na doktora, lekárne, pošty alebo školských zariadení . Pre návštevníkov mimo samotnej obce podá portál informácie o obchodoch, firmách, možnostiach stravovania alebo ubytovania. Všetky tieto informácie sú prehľadne zaznačené na Google mapách takže aj náhodný návštevník ich vie veľmi jednoducho nájsť.

Keďže v mnohých obciach je aj bohatý kultúrny život tak portál počíta aj s touto možnosťou a ponúka svojim užívateľom jednoduchý prístup k najbližším konaným akciám. Samozrejme podujatia ktoré už prebehli môžu byť zdokumentované v archívnych galériách kde sa okrem samotných fotografií môžu nachádzať aj videá, alebo zvukové nahrávky.

Z dôvodu, že mnoho bežných užívateľov používa a sleduje sociálne siete tak toto portálové riešenie je priamo na ne napojené a dovoľuje svojim používateľom jednoduché šírenie a zdieľanie.

Pre priamu komunikáciu a posúvanie informácií samotného úradu k obyvateľom daného mesta či obce je k dispozícii modul pre posielanie newslettrov. Samotný systém sa postará, aby správy ním odoslané neskončili v SPAME ale boli v poriadku doručené. Zároveň si viete sledovať štatistiky týchto správ a vyhodnotiť aký bol záujem o Vaše správy.

Samotný systém je napojený na Google analytics kde si viete sledovať a vyhodnocovať návštevnosť stránky.

Vaši občania budú vždy o všetkom včas informovaný.

1400 €