Da Vinci Café bar

Web copywriting Web Design Branding Produkt Fotografia Grafický design a DTP

Zadanie

Kaviarenská prevádzka DaVinci Cafe prišla s požiadavkou na redizajn  a osvieženie celého brandu. Pri tvorbe novej identity kaviarne sme vytvorili kompletný vizuálny štýl, ktorým sa kaviareň prezentuje priamo na prevádzke, ale tiež na webe a sociálnych sieťach.

Branding

Kaviareň je špecifická svojou rozsiahlou ponukou produktov, ktoré bolo potrebné vyzdvihnúť v rámci prevádzky. Zároveň však bolo nutné ponechať rovnaký štýl pre všetky sekcie kaviarne. Na základe tohto zadania sme vytvorili logo DaVinci Cafe a pre každú sekciu boli vytvorené vlastné logá odlíšené farbami, so zachovaním jednotného fontu.

Webdizajn & webcopywriting

Nový vizuálny štýl kaviarne potreboval aj novú webstránku, ktorá by korešpondovala so súčasným dizajnom. Vytvorili sme prezentačný web, ktorý používateľov informuje o produktoch dostupných v kaviarni. V rámci obsahu sme pre kaviareň vytvorili nové prezentačné texty.

Photoshooting

Keďže kaviareň potrebovala zviditeľniť ponuku svojich produktov, zorganizovali sme fotenie koláčov priamo v kaviarni. Fotografie sú používané pri komunikácii na sociálnych sieťach a pri vytváraní prezentačných materiálov kaviarne.

Grafický dizajn a DTP

Pre DaVinci Caffe boli v rámci nového vizuálneho štýlu vytvorené polepy výkladov, terčíky do zmrzlín a tiež korporátne tlačoviny ako vizitky a darčekové poukazy.