Detox

IT riešenia Web copywriting Web Design

Pre klienta,  zamraného na likvidáciu a recykláciu nebezpečného odpadu sme zabezpečili:

  • Komplexnú UX štúdiu zameranú na zjednodušenie pohybu užívateľa po stránke
  • Webdizajn korešpondujúci s brandom
  • Web copywriting
  • Webdevolpment
  • Automatizáciu načítavnia povinností zákazníkov podľa kalendára