E-cycling

IT riešenia Web copywriting Web Design Branding

 

 

Zadanie

Spoločnosť E-cycling s.r.o., zaoberajúca sa plnením povinností výrobcov a dovozcov
elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov prišla s požiadavkou na redizajn webovej stránky a následné zefektívnenie  a zrýchlenie interných procesov súvisiacich s činnosťou spoločnosti.

V rámci vývoja IT systému sme sa zamerali na:

  • Vylepšenie funkcionalít klientskej zóny
  • Automatizáciu doteraz manuálne vykonávaných procesov v spoločnosti
  • Sprehľadnenie a zjednotenie formulárov, ktoré klienti spoločnosti využívajú pri pravidelných ohláseniach prostredníctvom webu (klientská zóna)
  • V nasledovnej etape realizácia IT systému, ktorý bude automaticky spracovávať dáta klientov, postará sa o ich triedenie, archiváciu, a prideľovanie úloh podľa potrieb pracovníkov
  • V nasledovnej etape doplnenie systému o možnosť komplexnej fakturácie za služby a štatistiky činnosti

Webdizajn & web development:

  • Web spoločnosti prešiel kompletným redizajnom, pri ktorom sme sa sústredili na vyladenie používateľskej skúsenosti. Predošlá štruktúra webu bola prepracovaná a usporiadaná do logickejšej schémy, na základe ktorej sa vytvoril nový grafický koncept.
  • Stránky zamerané na služby spoločnosti boli spracované v jednotnom vizuálnom štýle s cieľom zabezpečiť lepšie pochopenie problematiky z pohľadu užívateľa
  • Pre nových klientov boli vytvorené stránky, ktoré prehľadne vysvetľujú a navádzajú klienta k akcii v prípade, že spadá do jednej z kategórií spoločnosti E – cycling s.r.o.