European City of Sport 2017

Web Design Branding Grafický design a DTP

Zadanie

Vo fáze, kedy sa mesto Banská Bystrica uchádzalo o titul Európskeho mesta športu,  sme pre potreby súťaže vytvorili logo. Naše logo bolo vybrané spomedzi 70 súťažných návrhov ako symbol, ktorý bude mesto sprevádzať všetkými športovými udalosťami počas celého roka.

Branding

Na základe ďalšieho zadania sme boli požiadaní o vytvorenie dizajn manuálu pre EMS 2017, ktorý obsahuje návrhy na aplikáciu loga v súčinnosti s grafickými prvkami na reklamné a propagačné predmety. Súčasťou kompletného manuálu sú tiež mustry pre billboardy, citylighty a ostatné tlačoviny, ktoré určujú presný postup práce pre grafikov a tlačiarov. V rámci manuálu bola tiež navrhnutá veľkoformátová položka – polep pre MHD.

Print

V súlade s požiadavkami na podklady v súvislosti  kandidatúrou sme vytvorili BID FILE – knižnú publikáciu, ktorá prezentovala mesto Banská Bystrica pred komisiou, hodnotiacou spôsobilosť mesta ako držiteľa potenciálneho titulu EMS. Publikácia mala 64 strán, bola vytlačená a predložená hodnotiacej komisii ako prezentačný materiál mesta.

Webové riešenie

V súvislosti so získaným titulom EMS bolo potrebné vytvoriť webový portál, ktorý bude mapovať aktuality, podujatia, kluby, združenia a športoviská a poskytne užívateľom prehľad o činnosti mesta v rámci všetkých športových podujatí. S dôrazom na korporátnu identitu definovanú v dizajn manuáli a s ohľadom na kritériá pre štruktúru stránky sme vytvorili plne responzívny webový portál www.emsbb.sk.