Hotel Brusno***

Web copywriting Web Design Branding Fotografia Grafický design a DTP

Zadanie

Hotel Brusno*** nás oslovil s požiadavkou priblížiť svoje zariadenie viac k ľuďom a dostať sa tak do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom komplexnej digitálnej a marketingovej stratégie. Klient bol pre nás výzvou, pretože bolo potrebné vybudovať jeho identitu takmer od začiatku.

Branding

Klientova požiadavka bola, aby logo na návštevníkov hotela pôsobilo priateľsky, pohostinne a hoteloví hostia mali z neho pocit, že sú v priestoroch vítaní. Zadanie pre nové logo doslova znelo: "Svetská dobrota" J. Z niekoľkých návrhov si klient vybral logo znázorňujúce„objatie a prijatie“, spolu so symbolom troch hviezd (symbolika neba), ktoré hotel kategorizujú. Na základe zvolených farieb bol neskôr dopracovaný aj interiér hotela, kde reštaurácia pôvodne ladená do pastelových farieb nabrala nový vzhľad.

Photoshooting

Keďže hotel nemal k dispozícii vlastné fotografie, zorganizovali sme niekoľko photoshootingov, počas ktorých sme fotili hotelové priestory, priestory wellness zariadenia a taktiež novú ponuku jedál hotelovej reštaurácie. Fotografie sme využili pri tvorbe web stránky, promo tlačovín a na sociálnych sieťach.

Grafický dizajn a DTP

Použitím prvkov loga, korporátnych farieb a navrhnutého patternu sme pre klienta vytvorili firemné tlačoviny. Taktiež sme navrhli a zrealizovali brožúru cielenú na usporiadanie kongresov, prezentujúcu ponuku hotela v tomto smere. Brožúra rozposielaná firmám ako prezentačný materiál. V súvislosti propagácie hotela v regióne boli vytvorené billboardy, plagáty a letáky s ponukou hotela.

Webdesign & development

Kompletným redizajnom tiež prešiel starý web hotela, kde sme tiež vytvorili nový obsah, prezentujúci ponuku hotela. Na základe požiadavky klienta bol k stránke taktiež pridaný modul pre vytváranie, kontrolu a správu rezervácií a platieb.