Hotel Patria - Branding

Advertising Branding Fotografia

Pre Hotel Patria**** sme vytvorili kompletný dizajn manuál, ktorý obsahoval:

  • Rebrand loga a jeho použitie
  • Definíciu farieb, fontov a ich použitie na webe a printoch
  • Návrh vizuálu printových materiálov
  • Návrh vizuálu reklamných predmetov
  • Návrh polepu na vozidlá

V rámci foto produkcie boli vytvorené fotografie:

  • Hotela a hotelových súčastí
  • Outdooru hotela
  • Aktivít v okolí

Pre fotenie sme zabezpečili modelov, ktorí sa stali tvárou vizuálov použitých na webe a v printových materiáloch.