Hotel Patria - Kompletné IT online riešenie

IT riešenia Web copywriting Web Design Apps

Pre Hotel Patria**** bolo navrhnuté a zrealizované komplexné online IT riešenie. Projekt pozostával zo 4 fáz, z ktorých každá bola vyvinutá na mieru klienta.

Web design & development

Webová stránka prešla celkovým redizajnom a bola postavená na novom flexibilnom redakčnom systéme. Vytvorený bol unikátny dizajn hlavných stránok a podstránok webu ladiaci s navrhnutým brandom.

Online rezervačný systém

Pre hotel bol vytvorený unikátny rezervačný systém, ktorý bol prepojený s vlastným rezervačným systémom hotela. Systém je postavený na obľúbenom e-commerce riešení (nákupný košík) a zohľadňuje nákupné zvyklosti užívateľov. Rezervácie vykonáva užívateľ priamo na stránke – nikam z nich neodchádza. Systém bol prepojený s online platobnými bránami. Cieľom vlastného rezervačného systému bolo vytvorenie priamej konkurencie pre online bookingové systémy, ktorým hotely platia provízie z predaja.

Rezervačný systém – pobytové balíky

V ďalšej časti projektu bol vyvinutý systém pre vytváranie kombinovaných ponúk (pobytové balíky hotela). Systém priniesol hotelu neobmedzené možnosti pri vytváraní balíkov a komplexných služieb, vďaka čomu je zabezpečená lepšia vyťaženosť hotela (hotelová reštaurácia, wellness centrum a iné). Systém je plne automatický a synchronizuje voľné kapacity izieb s hotelovým rezervačným systémom.

Wellness rezervačný systém

Cieľom vlastného wellness systému bolo zabezpečenie predaja služieb online nad rámec ubytovania. Umožňuje rezerváciu služieb na konkrétny dátum a čas. Wellness systém sa tiež stará o automatické vytvorenie prehľadného kalendára objednaných služieb na pozadí, ktorý je dostupný len personálu s prístupovými právami. Vďaka tomu je zároveň nástrojom kontroly a dohľadu nad vykonanými prácami.

Modul pre darčekové poukazy

Klientom hotela sme priniesli novú možnosť pri využívaní služieb -  darovať pobyt na mieru ich blízkym. Systém sa od bežne využívaných systémov líši svojou flexibilitou. Pri vytváraní darčekového poukazu doň podľa uváženia môžete vložiť akúkoľvek hotelovú službu (masáž, večeru), skombinovať s vybraným typom izby (1 lôžková, s výhľadom) či vybrať si vzhľad poukazu, ktorý korešponduje s udalosťou, počas ktorej plánujete blízkeho obdarovať (svadba, narodeniny a pod.).