Hotel Patria - Tlačoviny

Grafický design a DTP

Pre potreby printovej propagácie Hotela Patria**** sme vytvorili:

  • Kompletný kongresový katalóg zameraný na ponuku priestorov a služieb
  • Všeobecný 3 folder umiestňovaný na recepciu hotela (SK,ENG)
  • Hotelovú mapu umiestňovanú na izby hotela, ktorá hosťom podrobne prezentuje možnosti hotela a okolia (SK,ENG)

Texty pre printové materiály boli vytvárané na mieru.