KLM

Web copywriting Web Design 3D design a vizualizácie

Úlohou webového projektu KLM bolo vytvoriť pre spoločnosť prezentáciu zrealizovaných a pripravovaných projektov a služieb. V rámci požiadaviek na web bol dôraz kladený najmä na zachovanie korporátnej identity spoločnosti v súvislosti s dizajnom webu a profesionálne pôsobiacu vizuálnu časť, ktorá tvorí nosnú časť projektu. Na web sme tiež pridali interaktívnu mapu, ktorá je automaticky prepojená s projektmi, takže si užívateľ jednoducho vyselektuje daný projekt podľa lokality, alebo zamerania. Web bol vytvorený najmä pre potreby B2B sektora.