Merfor

Web copywriting Web Design Branding

Zadanie

Pre spoločnosť Merfor, ktorá sa zaoberá dovozom čerstvého mäsa na Stredoeurópsky trh, sme vytvorili dizajn manuál a webovú stránku, ktorá mala za úlohu čistým a zrozumiteľným spôsobom odprezentovať produkty spoločnosti.

Branding

Na základe loga spoločnosti a korporátnych farieb, ktoré mala spoločnosť definované, sme vytvorili dizajnmanuál. Definovali sme vzájomné rozloženie grafických prvkov pri používaní loga, aplikovanie loga na reklamné predmety a navrhli sme polepy pre mraziarenské kamióny.

Webdesign & development

Keďže produkty spoločnosti sú úzko špecifické, pri tvorbe webovej stránky sme zvolili čistý a minimalistický dizajn s použitím korporátnych farieb Merfor. Pre lepší prístup a rýchlejšiu orientáciu užívateľov v katalógu spoločnosti bola na stránku pridaná klikacia mapa, odkazujúca klienta priamo na konkrétne produkty na základe ich výberu.