Mister & SOMMER

Web copywriting Web Design

Zadanie

Spoločnosť zaoberajúca sa servisom IT techniky nás požiadala o redizajn predošlej stránky. Nová stránka mala za úlohu odprezentovať ich služby a zároveň doviesť užívateľa k akcii prostredníctvom CTA prvkov.

Webdizajn & development

Stránku sme navrhli tak, aby jej zrozumiteľná štruktúra nasmerovala klientov do sekcie, v rámci ktorej vie spoločnosť ich problém vyriešiť. Pri vytváraní stránky sme zvolili čistý a jednoduchý dizajn, založený na korporátnych farbách a ikonickom zobrazení služieb, ktoré spoločnosť ponúka.

Webcopywriting

V rámci napĺňania obsahu sme vytvorili prezentačné texty zamerané na jednotlivé sekcie služieb spoločnosti.