Pertusus Group

Web copywriting Web Design Branding

Zadanie

Investičná spoločnosť Pertusus Group sa na nás obrátila s požiadavkou vytvoriť logo a branding, ktorý by s ľahkosťou prezentoval ich činnosť na poli finančných služieb.

Branding

Pre spoločnosť sme vytvorili niekoľko návrhov loga. Víťazné logo v modrom gradientovom prevedení znázorňuje hlavnú myšlienku činnosti spoločnosti „ Wind for your business“. Logo vzniklo spojením prvého písmena spoločnosti a symbolu plachetnice.

V dizajnmanuáli sme definovali použitie loga v spojení s ostatnými grafickými elementmi a jeho aplikáciu na propagačné predmety.

Webdesign

Stránka mala za úlohu odkomunikovať služby spoločnosti a dostať do popredia hlavnú myšlienku jej investičných stratégií. Zvolili sme minimalistickú prezentáciu, s jemnými vizuálnymi efektmi, postavenú na motíve plachetnice, ktorú sme využili pri tvorbe brandingu.