Štátna Opera

IT riešenia Web Design

Webdizajn & development

S ohľadom na štandardy, ktoré sú kladené na informačné systémy verejnej správy, sme web stránku Štátnej opery aktualizovali o moderné prvky, funkčnejšiu štruktúru a responzívny dizajn. Stránka bola prepojená s portálom Ministerstva kultúry SR navstevnik.sk. Obsah webovej stránky sa na základe tohto riešenia automaticky synchronizuje s portálom. Výsledkom je zrýchlenie pracovných procesov, zefektívnenie času a zjednodušenie rezervácií a predaja vstupeniek.