Teledat

IT riešenia Web copywriting Web Design

 

Zadanie

Spoločnosť Teledat s.r.o., zaoberajúca sa návrhom, realizáciou a údržbou telekomunikačných stavieb prišla s požiadavkou na redizajn staršej stránky a zmenu jej štruktúry podľa nového rozčlenenia služieb. V ďalšej etape projektu bolo potrebné zrealizovať systém, ktorý vyrieši problém so zadeľovaním činností pre pracovníkov a vytváraním pracovných rozvrhov.

Webdizajn & development

Vytvorili sme novú prezentačnú web stránku, ktorá prostredníctvom fotografií a vhodne zvolených textov predstavuje užívateľovi zameranie, činnosť a služby spoločnosti. Stránka je plne responzívna, dizajn pracuje s koroporátnymi farbami a využíva celú plochu displeja.

IT riešenie

Navrhli  a zrealizovali sme komplexný správcovský systém, prostredníctvom ktorého si spoločnosť jednoducho a rýchlo vytvára krátkodobé a dlhodobé pracovné plány. Administrátor v systéme priraďuje pracovníkov do skupín, prideľuje im pracovnú náplň, vozidlá a určuje čas práce. Všetko je synchronizované na jednom mieste, pričom výsledkom je nielen prehľadný rozvrh, ale takisto dáta pre export, vhodné na použitie pri mesačných uzávierkach a podobne.