TUZVO

IT riešenia Web copywriting Web Design Branding

Pre Technickú univerzitu vo Zvolene sme vytvorili kompletné online IT riešenie so zjednoteným vizuálnym štýlom pre všetky súčasti univerzity.

Celouniverzitné riešenie zahŕňalo:

  • Dizajn hlavnej stránky, stránok fakulty, stránok univerzitných súčastí a katedrových stránok
  • Dizajn uniformných grafických prvkov pre univerzálne použitie na celom webovom sídle
  • Kreatíva – vytvorenie motivačných stránok pre uchádzačov o štúdium
  • UX štruktúra webu
  • Webcopywriting
  • Development – vývoj webu na opensource redakčnom systéme
  • Vývoj custom serverových riešení
  • Prepojenia s UIS v rámci automatizácie procesov na stránke
  • Príprava stránky pre jazykovú mutáciu
  • Úprava stránky pre zobrazenie na všetkých mobilných zariadeniach

Web je kompletným informačným systémom, ktorý pracuje na viacerých úrovniach administrácie a je prepojený s univerzitným informačným systémom. Popri svojej hlavnej náplni: informovať a prezentovať, si zachováva atraktívny dizajn, príjemné užívateľské prostredie a napomáha k pozitívnej užívateľskej skúsenosti. Zjednodušuje procesy na univerzite, dáva voľnosť pri kreatívnom rozširovaní stránky a zároveň zabezpečuje jej funkcionalitu do budúcna.